Sint-FranciscusJongerenKoor

Lijnwaadstraat 12, 8900 IEPER // 057 35 47 57 // 0476 53 84 61 (Stijn)   

sintfranciscusjongerenkoor@gmail.com

De jongste koorbengels repeteren wekelijks op dinsdag.

De oudste koorleden repeteren wekelijks op vrijdag of zaterdag.


Rondom Koor


De werkgroep ‘Rondom Koor’ bestuurt het SFJK en organiseert jaarlijks tijdens de vakanties enkele supertoffe  activiteiten. Op deze manier leren onze koorleden elkaar buiten het zingen beter kennen. Deze werkgroep bestaat uit Machteld Meyfroodt, Nele Moerman, Karen Christiaens, Olivier Reubrecht en Stijn Decramer.

Wat vooraf ging...

 

Het Sint-FranciscusJongerenKoor werd 18 jaar geleden opgericht. Kinderen en jongeren die graag zongen, konden samen een muzikale groep vormen.

Na enkele maanden werd de werkgroep “Rondom Koor” opgericht. Samen startten ze met het organiseren van enkele   toffe activiteiten.

Naast kerkelijke en christelijke liedjes ging dirigent Stijn ook op zoek naar hedendaagse nummers waarbij de koorleden een boodschap konden uitzingen.

Zowel op muzikaal als organisatorisch gebied groeide het koor tot het huidige concept.

Tussen de optredens en vieringen door kunnen de vrijwillige koorleden solo zingen; en dit verder oefenen.

Zo verlegden tientallen koorleden al meermaals hun grenzen.

Dit kunnen ze tonen in een groot evenement.

Vorig koorjaar brachten we het sfeerrijk concert "Onder Boane".

Heb je een vraag?

Contacteer ons!

En onze naam komt van...

Het Sint-FranciscusJongerenKoor repeteert in de kerk, bij Franciscushuyze.


Franciscus van Assisi werd in 1182 in Italië geboren.

Na een veldslag tussen zijn geboorteplaats Assisi en de stad Perugia in 1202 werd hij gevangen genomen. Daarop volgde een periode van ziekte.  Weer aan de beterende hand werd Franciscus bijzonder getroffen door het leed van de melaatsen, die in zijn tijd volledig uit de samenleving werden verstoten. Franciscus bekeerde zich tot een leven van armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen.


Later, in 1205, kreeg hij een visioen in het kerkje van San Damiano.

Hij wist zich aangesproken door de daar afgebeelde Gekruisigde: 'Franciscus, ga en herstel mijn Kerk.’ 

Hij trok zich als een kluizenaar terug in de eenzaamheid en wijdde zich aan de melaatsen, het herstellen van kerkjes en aan het gebed.

Zelf wilde hij de allerarmste zijn en  bedelde hij zijn dagelijks voedsel bij elkaar.

Dit voedsel deelde hij met mensen die nog minder hadden dan hem…


In 1225 daarna zong Francisus voor het eerst zijn bekende Zonnelied.  Franciscus stierf in 1226.